Loading

Դավիթ Նահապետյան

Դավիթ Նահապետյան

Դավիթ Նահապետյան

Խորհրդի անդամ

Ծննդյան տարեթիվ 26.09.1977 
Կրթություն 1994-1999թթ. Երևանի պետական համալսարան,Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» (գերազանցության)
2001-2003թթ. Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա
2003թ. Շնորհվել է Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան, Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան
2010թ. Թաֆթս համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, «Հանրային կառավարում» Բոստոն, ԱՄՆ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

25.12.2020թ. Խորհրդի անդամ, ՀՀ կենտրոնական բանկ
12.2019թ.- 25.12.2020թ. ՀՀ ԿԲ գլխավոր քարտուղար - գործադիր կոմիտեի անդամ, ՀՀ կենտրոնական բանկ
2017 - 2019թթ. ՀՀ ԿԲ գլխավոր քարտուղար, ՀՀ կենտրոնական բանկ
2015 - 2017 թթ. Աշխատակազմի ղեկավար, ՀՀ կենտրոնական բանկ
2006-2015 թթ. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, ՀՀ կենտրոնական բանկ
2005-2006 թթ. Նախագծի ղեկավար, «Օնտարիո Լայն», ՌԴ
2003-2005 թթ. Փոխտնօրեն, ֆինանսական հսկիչ, «Արտ Սար» ՍՊԸ, ՌԴ
1999-2002 թթ. Ֆինանսական տնօրեն, «Արտեմ Ինկ» ՍՊԸ, ՌԴ
1997-1999 թթ. Վարչության նախագահի տեղակալ, «Ակունք Բանկ» ՓԲԸ
1995-1997 թթ. Ֆինանսավարկային բաժնի պետ, մասնագետ, «Ակունք Բանկ» ՓԲԸ
ԱՅԼ
2020թ. հուլիսից Հայաuտանի Հանրապետության կառավարչին փոխարինող անձ (փոխկառավարիչ)- Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության բանկի կառավարիչների խորհրդում
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ամուսնացած է, ունի մեկ երեխա