Loading

Գրանցում, լիցենզավորում, կանոնադրություն

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից 2010 թվականի փետրվարին` որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Այն վերափոխվել է վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպության ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 2011թ.-ի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1/1410Ա որոշմամբ: 


Կից ներկայացնում ենք`

◊ «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ Գրանցման վկայականը 

◊ «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ Վարկային գործունեության լիցենզիան 

◊ «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ Կանոնադրությունը 

Թարմացվել է` 2020-12-08, 16:59:02