Loading

Առաքելություն

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ առաքելությունն է ապահովել վարկավորման նպաստավոր պայմաններ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` մասնավորապես երիտասարդների համար:
Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակն է ձևավորել միջին և ցածր եկամուտ ունեցող երիտասարդների`  բնակարանային ապահովվածության, կրթության և առօրյա այլ խնդիրների լուծմանն ուղղված`  շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով վարկավորման հնարավորություններ:Թարմացվել է`   2013-11-14, 16:51:09