Loading

Վերջին նորությունները

10.02.2020

2020թ. փետրվարի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 87 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.015,958 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.02.2020

29.01.2020

2020թ. հունվարի 29-ին վերաֆինանսավորվել են 263 սպառողական վարկեր` 95,854 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
29.01.2020

10.01.2020

2020թ. հունվարի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 79 հիփոթեքային վարկեր՝ 873,452 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.01.2020
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները