Loading

Recent news

25.05.2023

2023թ. մայիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 69 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 23,859 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.05.2023

10.05.2023

2023թ. մայիսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 71 հիփոթեքային վարկեր՝ 957,491 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 13 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 281,344 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 51 հիփոթեքային վարկեր՝ 580,133 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.05.2023
all news