Loading

Եռամսյակային

♦ 2024 թվական

◊ 2024 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2024 թվականի առաջին եռամսյակ


♦ 2023 թվական

◊ 2023 թվականի չորրորդ եռամսյակ

◊ 2023 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2023 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2023 թվականի առաջին եռամսյակ


♦ 2022 թվական

◊ 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակ

◊ 2022 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2022 թվականի առաջին եռամսյակ♦ 2021 թվական

◊ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակ

◊ 2021 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2021 թվականի առաջին եռամսյակ♦ 2020 թվական

◊ 2020 թվականի չորրորդ եռամսյակ

◊ 2020 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2020 թվականի առաջին եռամսյակ♦ 2019 թվական

◊ 2019 թվականի չորրորդ եռամսյակ

◊ 2019 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2019 թվականի առաջին եռամսյակ


♦ 2018 թվական

◊ 2018 թվականի չորրորդ 
եռամսյակ

◊ 2018 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2018 թվականի առաջին եռամսյակ


♦ 2017 թվական

◊ 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակ

◊ 2017 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակ


◊ 2017 թվականի առաջին եռամսյակ 2016 թվական

◊ 2016 թվականի չորրորդ եռամսյակ

 2016 թվականի երրորդ եռամսյակ


◊ 2016 թվականի
երկրորդ եռամսյակ


◊ 2016 թվականի առաջին եռամսյակ


 2015 թվական

◊ 2015 թվականի չորրորդ եռամսյակ

 2015 թվականի երրորդ եռամսյակ

◊ 2015 թվականի երկրորդ եռամսյակ

◊ 2015 թվականի առաջին եռամսյակ♦ 
2014 թվական


 2014 թվականի չորրորդ եռամսյակ

 2014 թվականի երրորդ եռամսյակ

 2014 թվականի երկրորդ եռամսյակ

 2014 թվականի առաջին եռամսյակ


 2013 թվական

 2013 թվականի չորրորդ եռամսյակ

 2013 թվականի երրորդ
եռամսյակ

 2013 թվականի երկրորդ եռամսյակ

 2013 թվականի առաջին եռամսյակ


 2012 թվական 

 2012 թվականի չորրորդ եռամսյակ


 2012 թվականի երրորդ եռամսյակ

 2012 թվականի երկրորդ եռամսյակ


 2012 թվականի առաջին եռամսյակ


♦ 2011 թվական

 2011 թվականի չորրորդ եռամսյակ


◊ 2011 թվականի երրորդ եռամսյակ

 2011 թվականի երկրորդ եռամսյակ


 2011 թվականի առաջին եռամսյակ


 2010 թվական

 2010 թվականի չորրորդ եռամսյակ

 2010 թվականի երրորդ եռամսյակ

 2010 թվականի երկրորդ եռամսյակ


◊ 2010 թվականի առաջին եռամսյակ