Loading

Նորություններ

25.05.2018

2018թ. մայիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 70 սպառողական վարկեր` 16.122 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.05.2018

21.05.2018

2018թ. մայիսի 21-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր՝ 288.924 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
21.05.2018

Գնային առաջարկների ներկայացման հարցում

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ գնային առաջարկների ներկայացման հարցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական անձանց` ներկայացնելու համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման գնային առաջարկներ:

14.05.2018

05.05.2018

2018թ. մայիսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 37 հիփոթեքային վարկեր` 345.632 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.05.2018