Loading

Որոշումներ

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր, միջին, ավագ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր սպայական անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն աջակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության առեվտրային բանկերի կողմից սպառողական վարկերի տրամադրման հատուկ վարկային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության`  23 մայիսի 2013 թվականի N 590-ն որոշում   

«Կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագրով նախատեսված ենթածրագրերին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության` 14 մարտի 2013 թվականի N 270-Ն որոշում
   

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման եվ հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգ թիվ 63-Ն որոշում 

«Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թեկնածուների ու հավակնորդների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության թեմաների ցանկը» 

«Վարկային կազմակերպությունների կողմից սպառողական վարկերի և փոխառությունների տրամադրման կարգը» 

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգով»` հաշիվների օգտագործման կանոններն ու հաշվապահական ստանդարտ ձևակերպումները 

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան»
 

«Վարկային կազմակերպությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները» կարգով սահմանվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից հրապարակման ենթակա պարտադիր տեղեկատվության ցանկը 

Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության տեստերի ցանկ (ուժի մեջ է 2013թ. ապրիլի 10-ից) 

Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության տեստերի ցանկ (ուժի մեջ է 08.12.2014թ.) 
Թարմացվել է` 2014-12-04, 15:36:27