Loading

25.07.2018

2018թ. հուլիսի 25-ին «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվել են 67 սպառողական վարկեր` 16.466 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 13-ը` 4.029 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 54-ը`12.437 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.07.2018