Loading

25.01.2019

2019թ. հունվարի 25-ին «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվել են 267 սպառողական վարկեր` 87,253 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 15-ը` 6,548 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 252-ը` 80,705 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.01.2019