Loading

Վերջին նորությունները

05.04.2019

2019թ. ապրիլի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 46 հիփոթեքային վարկեր՝ 545.057 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.04.2019

25.03.2019

2019թ. մարտի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 104 սպառողական վարկեր` 31,566 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.03.2019

20.03.2019

2019թ. մարտի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 38 հիփոթեքային վարկեր՝ 433.803 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.03.2019
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները