Loading

Վերջին նորությունները

25.11.2020

2020թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 400 սպառողական վարկեր` 168,596 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.11.2020

10.11.2020

2020թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 107 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.293,029 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 1 զինվորական հիփոթեքային վարկ՝ 15,900 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2020

26.10.2020

2020թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 353 սպառողական վարկեր` 155,947 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.10.2020
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները