Loading

Վերջին նորությունները

25.06.2019

2019թ. հունիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 197 սպառողական վարկեր` 48,477 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.06.2019

20.06.2019

2019թ. հունիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 60 հիփոթեքային վարկեր՝ 691,595 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.06.2019

05.06.2019

2019թ. հունիսի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 62 հիփոթեքային վարկեր՝ 731,931 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.06.2019
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները