Loading

Վերջին նորությունները

05.04.2018

2018թ. ապրիլի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 33 հիփոթեքային վարկեր` 310.943 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.04.2018

26.03.2018

2018թ. մարտի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 190 սպառողական վարկեր` 58.419 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.03.2018

20.03.2018

2018թ. մարտի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 22 հիփոթեքային վարկեր՝ 122.969 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.03.2018
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները