Loading

Նորություններ

25.04.2014

2014թ. ապրիլի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 281 սպառողական վարկեր` 68.335 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.04.2014

22.04.2014

2014թ. ապրիլի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 22 հիփոթեքային վարկեր` 165.964 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.04.2014

07.04.2014

2014թ. ապրիլի 07-ին վերաֆինանսավորվել են 15 հիփոթեքային վարկեր` 111.320 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
07.04.2014

25.03.2014

2014թ. մարտի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 150 սպառողական վարկեր` 39.543 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.03.2014