Loading

10.08.2023

2023թ. օգոստոսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 76 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.087,721 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 73 հիփոթեքային վարկեր՝ 840,452 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.08.2023