Loading

News

27.02.2023

2023թ. փետրվարի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 92 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 37,525 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.02.2023

10.02.2023

2023թ. փետրվարի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 67 հիփոթեքային վարկեր՝ 899,205 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 189 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 3.639,113 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 26 հիփոթեքային վարկեր՝ 246,150 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.02.2023

25.01.2023

2023թ. հունվարի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 111 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 47,672 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.01.2023

10.01.2023

2023թ. հունվարի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 64 հիփոթեքային վարկեր՝ 895,885 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 2 հիփոթեքային վարկեր՝ 18,835 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.01.2023